Om de twee weken komt de vrouwenvereniging bij elkaar in een van de zalen van de kerk, op de dinsdagavond tijdens het winterseizoen. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 22.00 uur. De invulling van deze avond is gericht op het behandelen en met elkaar bespreken van actuele en Bijbelse onderwerpen. De ene keer wordt een Bijbelstudie gedaan aan de hand van een boekje over een Bijbelboek of over een bepaald thema, de volgende keer is er een onderwerp dat door een van de leden wordt ingeleid. Ook is er af en toe een spreker. We proberen ook één keer per seizoen een crea-avond te houden waarbij iets leuks gemaakt wordt. Er is vaak een levendige en open discussie die verdiepend en samenbindend werkt. Naast bezinning is er ook de zorg naar mensen van en buiten de vereniging. Zo worden er bezoeken gebracht aan bejaarden, aan nieuwe gezinnen, aan gezinnen waar een kindje is geboren en langdurig zieken. Een terugkerend gebeuren is de verkoopavond die één keer per anderhalf jaar gehouden wordt waarop allerlei goederen, etenswaren en boeken worden verkocht. De opbrengst komt ten goede aan zending, evangelisatie, zowel landelijk als vanuit de gemeente. Vrouwen die belangstelling hebben, zijn van harte welkom eens te komen luisteren.

                              

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij