Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Jeremia 8: 18 t/m 22. Een drievoudige klacht over Sion. Dankdag.

Richteren 15:14 t/m 19. Simsons dankdag. Dankdag.

Lukas 13:19. De gelijkenis van het mosterdzaad. Doopdienst.

Jesaja 38:17. Hizkia's danklied na een ernstige ziekte.

Markus 6:37b. De opdracht van de Zaligmaker aan Zijn discipelen. Bevestiging ambtsdragers.

Jesaje 55:6 t/m 9.  Een liefdevolle oproep tot bekering.

Johannes 10:9 Jezus als de deur der schapen.

Josua 3:11. De Ark des Heeren baant een pad.

1 Johannes 4: 19.  Het geheim van de liefde. Bediening en dankzegging Heilig Avondmaal.

Jesaja 40:9.  De goede boodschap van Gods aanwezigheid. Bediening Heilig Avondmaal.

Agenda

zondag 11 juni 2023 16:00
stud. J. Janse
zondag 18 juni 2023 15:30
ds. J. Beens
zondag 25 juni 2023 10:00
ds. G. van Manen
zondag 25 juni 2023 16:00
ds. G. van Manen