Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

2 Koningen 13:21, Het graf van Elisa.

Psalm 22:7a. Christus' middelaarsliefde afgebeeld in een worm.

Openbaringen 2:8 t/m 11. De heilige oorlog van Smyrna's gemeente.

Markus 9:24. Een hartelijke belijdenis. Doop en belijdenis dienst.

Lukas 23:44 t/m 46. Het sterven van de Borg. Goede Vrijdag.

Jesaja 53:10. Christus, de enige naam tot zaligheid. Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal.

Jesaja 53:5. Het Lam Gods. Bediening Heilig Avondmaal.

Jesaja 28:16. Jezus, de grond der zaligheid.

Hooglied 2:1 t/m 7. De hartelijke en wederzijdse verbondenheid tussen Christus en Zijn Kerk. Voorbereiding H.A. 

Mattheus 15:24-28. Bedelen om brood, hoe een moeder bij Jezus blijft.

Agenda

zondag 11 juni 2023 16:00
stud. J. Janse
zondag 18 juni 2023 15:30
ds. J. Beens
zondag 25 juni 2023 10:00
ds. G. van Manen
zondag 25 juni 2023 16:00
ds. G. van Manen