Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Handelingen 2:37 t/m 39. De vraag van de pinksterlingen. Doopdienst.

2 Timotheus 2:8.  Vergeet Pasen niet!

Johannes 21:19. De les van de Meester aan Petrus. Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal

Johannes 21:17 De vraag van de Meester aan Simon Petrus. Bediening Heilig Avondmaal.

Job 19:25,26,27. Het geloofsvertrouwen van Job.

Johannes 19:37b Een drievoudig getuigenis. Goede Vrijdag.

Ezechiël 36:26b.  Wat God belooft.  Doopdienst.

Johannes 18:8b. Gearresteerd om te bevrijden. Openbaren belijdenis.

2 Koningen 19:14,15.  Koning Hizkia biddend in Gods huis.

Lukas 18:10 De farizeeër en de tollenaar. Biddag

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij