Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Mattheus 4:1 t/m 4. De verzoeking in de woestijn.

Openbaringen14:1 t/m 5. De kerk van God op de berg Sion

Johannes1:26b en 29b.  Jezus, de grote onbekende

Lukas 2:14. Een Godverheerlijkende engelenzang.

Jesaja 9:5. Duisternis moet voor het Licht wijken.

Jozua 6 Het volk van Israel bij de muren van Jericho.

Hebreën 12:1,2. De loopbaan des geloofs. Dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal.

2 Korinthe 5:17. Christus alles en in allen. Heilig Avondmaal.

Zacharia 4:6. 5e Nachtgezicht van Zacharia. Door Mijn Geest.

Genesis 35:1 t/m 7. Dankdag te Bethel. Dankdag.

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij