Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Jesaje 55:6 t/m 9.  Een liefdevolle oproep tot bekering.

Johannes 10:9 Jezus als de deur der schapen.

Josua 3:11. De Ark des Heeren baant een pad.

1 Johannes 4: 19.  Het geheim van de liefde. Bediening en dankzegging Heilig Avondmaal.

Jesaja 40:9.  De goede boodschap van Gods aanwezigheid. Bediening Heilig Avondmaal.

2 Korinthe 13:5. Een ernstige oproep van Paulus tot zelfonderzoek.

Kolossenzen 1:9 t/m 11. Paulus' voorbede voor de gemeente van Kolosse.

Kolossenzen 1:3 t/m 6.  Paulus' brief aan de gemeente van Kolosse.

Lukas 16:1 t/m 13. De onrechtvaardige rentmeester.

Mattheus 13:3, 7-9, 22,23.  Een zaaier ging uit (2)

Agenda

zondag 1 november 2020 10:00
ds. A. J. de Waard
zondag 1 november 2020 16:00
ds. A. J. de Waard
zondag 8 november 2020 10:00
Leesdienst
zondag 8 november 2020 16:00
Leesdienst