Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

1 Kor 15 : 8 t/m 10, 1 Tim 1 : 12 t/m 15, Efeze 3 : 7,8,9a. Op reis door het leven van de apostel Paulus. Bevestiging ambtsdrager.

Handelingen 4:23 t/m 31. De vaste gang van het werk van God.

Markus 5: 36.   Een ontmoeting tussen Christus en een bezorgde vader.

Filippensen 3: 10,11.  Paulus' begeerte naar nadere kennis van Christus.

Spreuken 30:21 t/m 28. Dwaasheid en wijsheid.

Jesaja 35:5,6,7. Door Mijn Geest zal het geschieden. Dankzegging Heilig Avondmaal.

Psalm 43:3,4 Het verlangen van de ware Sioniet, bediening Heilig Avondmaal.

Lukas 15:25. De vader en de tweede verloren zoon.

2 Korinthe 3:16 t/m 18. De Heilige Geest maakt alle dingen nieuw.

Openbaringen 5:9. Hemelzangers

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij