Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Ezechiël 36:26b.  Wat God belooft.  Doopdienst.

Johannes 18:8b. Gearresteerd om te bevrijden. Openbaren belijdenis.

2 Koningen 19:14,15.  Koning Hizkia biddend in Gods huis.

Lukas 18:10 De farizeeër en de tollenaar. Biddag

Mattheus 2:11 De wijzen uit het oosten.

Johannes 3: 30  De Christusprediking van Johannes.  Bevestiging ambtsdragers.

Mattheus 6:33. Christus' onderwijs in de bergrede.

Johannes 3:36. Dood of leven.

Johannes 3: 19-21. Christus zelf over kerst.

Johannes 8:56. Abraham en de dag van Christus.

Agenda

zondag 2 april 2023 10:00
Leesdienst
zondag 2 april 2023 16:00
Leesdienst
donderdag 6 april 2023 16:00
ds. A.J. de Waard - Goede Vrijdag
zondag 9 april 2023 10:00
Leesdienst - Eerste Paasdag