Vertrouwenscommissie 
Binnen de kerkelijke gemeente kunnen gemeenteleden geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan seksueel misbruik, huiselijk geweld of intimidatie. Dit zijn vaak schokkende situaties die veel vragen oproepen en schadelijke gevolgen kunnen hebben. De kerkenraad heeft daarom een vertrouwenscommissie ingesteld die als aanspreekpunt dient voor gemeenteleden die vragen, meldingen of klachten hebben op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast heeft de vertrouwenscommissie een preventieve taak om met elkaar voor een veilig klimaat in de kerk te zorgen. 

Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten? 
De vertrouwenspersoon fungeert als eerste opvang voor gemeenteleden die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Vanzelfsprekend heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht. Ook als het misbruik al langer geleden plaats gevonden heeft, is het belangrijk dat je erover spreekt. De vertrouwenspersoon luistert, informeert, helpt en begeleidt bij eventuele verdere stappen. Ze volgen jouw tempo, je hoeft dus niet bang te zijn dat er met je verhaal iets gedaan wordt zonder dat je het weet. Je kunt je verhaal vertellen en advies krijgen. Mogelijk is dat voldoende. De vertrouwenscommissie kan je ook helpen om je melding of klacht neer te leggen bij de kerkenraad, De Vluchtheuvel of bij het onafhankelijke meldpunt.

Deskundige hulp
De gevolgen van grensoverschrijdend gedrag kunnen groot zijn en veel impact hebben op jouw leven. Het kan dan belangrijk zijn om hier deskundige hulp bij te vragen. De vertrouwenspersoon kan je helpen bij het vinden van deskundige hulpverlening. De gegevens van de vertrouwenspersonen kun je vinden in het kerkblad. Wij zijn ook te benaderen via het contactformulier.

Contactgegevens
Vertrouwenscommissie Gereformeerde Gemeente te Groningen: Contactformulier
De Gereformeerde Gemeente Groningen is aangesloten bij het Meldpunt Reformatorische Kerken, voor meer informatie kunt u kijken op: https://meldpuntrefkerken.nl/

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij