Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

2 Korinthe 5:17. Christus alles en in allen. Heilig Avondmaal.

Zacharia 4:6. 5e Nachtgezicht van Zacharia. Door Mijn Geest.

Genesis 35:1 t/m 7. Dankdag te Bethel. Dankdag.

1 Samuel 7:4/6, 9 en 12. Mizpa nu. Dankdag.

Hebreën 11:14 t/m 16.  Pelgrims op weg naar de Godsstad.

Jozua 3. Het volk van Israël op de grens van het beloofde land.

Filippenzen 3:20. Wandelen met God. (Door een internetstoring zijn er kleine gedeeltes weggevallen in de opname)

Filippenzen 1:5,6. Het goede werk van God.

Ezechiël 20:37. Een rijke verbondsbelofte.

Markus 10:13 t/m 16. Het koninkrijk Gods en de kinderen. Doopdienst.

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij