Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Johannes 3:7,8.  De wedergeboorte als het werk van de Heilige Geest

Handelingen 5:30 en 31. Jezus in Petrus' verantwoording voor de Joodse Raad.

Handelingen 5: 30 t/m 32. De prediking der verzoening als het werk van de Drie-enige God.

Jesaja 44:3 t/m 5. De Heilige Geest.

Job 19:25 t/m 27. Jobs verwachting van de opstanding.

Johannes 15:1 t/m 3. De wijnstok en de vrucht.

Psalm 68:19. Davids profetie over de Hemelvaartskoning.

Hebreeën 7:24,25. Jezus Christus, de hemelse Hogepriester.

Johannes 20:19 t/m 23. Christus' verschijning aan de discipelen.

2 Koningen 13:21, Het graf van Elisa.

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij