Volgorde bestanden door:
Naam | Datum | Hits

Welkom bij het prekenarchief van onze gemeente. De preken zijn vrij te downloaden.

Preken

Mattheus 2:11 De wijzen uit het oosten.

Johannes 3: 30  De Christusprediking van Johannes.  Bevestiging ambtsdragers.

Mattheus 6:33. Christus' onderwijs in de bergrede.

Johannes 3:36. Dood of leven.

Johannes 3: 19-21. Christus zelf over kerst.

Johannes 8:56. Abraham en de dag van Christus.

Lukas 1:24,25. Het geloof van Elizabet.  Doopdienst.

Handelingen 27:23,24 De apostel Paulus. Bevestiging diaken.

1. Een ambtelijke bemoediging

2. Een persoonlijke belijdenis

3. Een blijvende opdracht

Hooglied 2: 14. De liedfdesuiting van de Bruidegom aan de bruid. Dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal.

Hooglied 2:6 Het verlangen van de bruid naar haar Bruidegom. Bediening Heilig Avondmaal.

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij