Eén keer per maand, vanaf september tot april, komen we op dinsdagavond als Bijbelstudievereniging bij elkaar in een van de zalen van de kerk, om een gedeelte uit de Bijbel te onderzoeken. Deze avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur. Zowel ouderen als jongeren zijn hierbij van harte welkom.

In januari 2017 zijn we met een nieuw boekje begonnen: ‘Gebeden’, 22 Bijbelstudies over Samuël geschreven door ds. W. Visscher. Samuël is van grote betekenis in de heilsgeschiedenis. De Heere gebruikt Samuël om het koningschap en het profetenambt vorm te geven onder Israël.Samuël treedt als laatste richter aan in een tijd van geestelijk verval.

De Heere grijpt in door Samuël aan het volk Israël te geven, door wie het volk wordt teruggebracht bij Gods wetten en inzettingen. Samuël zalft Saul tot koning en later ook David. Het koningschap van David is een eeuwig koningschap. David is uit de stam van Juda en uit hem zal eenmaal de Christus geboren worden. Als profeet roept Samuël Israël op om de Heere te dienen. De brief aan de Hebreeën schaart Samuël onder de geloofshelden van het Oude Testament (Hebreeën 11:32).

De Bijbelstudie-avonden zijn erg leerzaam. Door aan de hand van de gespreksvragen die in het boekje staan met elkaar te spreken over de Bijbel, doe je veel nieuwe kennis op en bovendien leer je ook veel van elkaar. Kom gerust ook eens vrijblijvend een avond langs! Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de heer J.J. Roseboom.

Agenda

Geen evenementen

Aanmelden

Onthoud mij